Skip to content

Personvern og cookies

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Østlandet AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Østlandet AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Meglerhuset Østlandet AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Meglerhuset Østlandet AS.

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig:

Hans Petter Carlsson, e-post hp@megler-huset.no , tlf 911 25 518.

Vår behandling av personopplysninger

Meglerhuset Østlandet AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres. Herunder innsamling av opplysninger via vår nettside.
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger.
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester.
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre. Vi ber deg kontakte behandlingsansvarlig ved slike tilfeller.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Vi vil også dele dine personopplysninger med Megleroppgjøret Innlandet AS, i den utstrekning de trenger dine personopplysninger for å kunne gjennomføre eiendomsoppgjør på vegne av Meglerhuset Østlandet AS.

Andre parter som har innsyn i de innhentede personopplysningene er:

Økonomiringen AS (Regnskapskontor)
Megleroppgjøret Innlandet AS (Oppgjør)
Advokat Ragnar Wold AS (juridiske spørsmål)

Personopplysninger deles ikke under noen omstendigheter med tredjeparter i forbindelse med markedsføring eller andre aktiviteter som ikke er nødvendige for gjennomføringen av punktene beskrevet under «Vår behandling av personopplysninger».

Bruk av databehandlere

Meglerhuset Østlandet AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss.

Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Meglerhuset Østlandet AS lagres på servere i Websystemer AS i sin programvare for eiendomsmeglere, Webmegler.

Informasjon som samles inn via vår nettside blir sendt til vår e-postkonti. Vi sletter disse opplysningene sporadisk, og ber om at du kontakter oss dersom du ønsker sletteprosessen fremskyndet.

Les Websystemer AS sin personvernerklæring her:

https://www.websystemer.as/personvern/

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til vår behandlingsansvarlig.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på vår nettside 14 dager før de iverksettes.

Bruk av cookies på megler-huset.no

Hvor er cookies?

Cookies (informasjonskapslersmuler) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Alle norske nettsteder er forpliktet til å informere om at cookies blir benyttet på brukernes enheter ihht Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), fra 1. juli 2014.

Du kan også lese mer om cookies på nettstedet http://www.nettvett.no

Oversikt over cookies på våre nettsider

Førsteparts cookies (fra vår nettsidemotor)

  1. Wordpress. Vår «nettsidemotor» er Wordpress, og i enkelte tilfeller kan det lastes inn cookies som er nødvendige for at nettsiden skal vises korrekt.
    Disse cookiesene slettes automatisk fra pcen din etter at nettleseren stenges.

Sletting og blokkering

I menyen i nettleseren din kan du selv slette cookies som har blitt lagret på din datamaskin. Selv om du sletter cookies kan de bli opprettet igjen når du besøker megler-huset.no ved en senere anledning.

Vi anbefaler deg artikkelen nedenfor (hos nettvett) . Den viser deg hvordan du enkelt kan blokkere bruk av informasjonskapsler i de ulike nettleserene.

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/