Strandbygdvegen 511 2411 Elverum Norge

Adresse

Strandbygdvegen 511
2411 Elverum

Matrikkel

Gnr. 24 bnr. 3 i Elverum kommune

Beliggenhet, adkomst

Fra Obs Elverum kjør ut på Strandbygdvegen, kjør 4,8 km. Sving til høyre inn på Strandygdvegen. Kjør ca. 1,1 km og du vil få eiendommen på venstre side.

Det vil bli skiltet med Meglerhusets visningsskilt ved fellesvisning.

Nærområdet

Eiendommen ligger landlig til i Strandbygda, med ca. 4,5 km til barnehage, skole og butikk samt ca. 6 km til Elverum sentrum.
Søbakken skole med 1-7. klasse, og barnehage samt butikken Spar ligger ca. 10 minutter unna eiendommen. Det er også gang- og sykkelsti i umiddelbar nærhet som tar deg trygt til sentrum enten du vil gå eller sykle. Elverum sentrum har et stort tilbud av butikker og kjente kjeder med sine to kjøpesentre og butikker i hovedgaten.

Elverum beriker seg med mye flott natur, fra eiendommen er det kun en kort spasertur til Glomma om man ønsker å prøve fiskelykken og nyte synet av elva. Sagtjernet som ligger midt på Søbakken byr på et yrende folkeliv i sommerhalvåret, har en flott badeplass, brygge og et lite stupetårn. Et fint sted å nyte herlige sommerdager. Stavåsen med sine milevis lange stier og veier ligger i gangavstand til boligen, her kan flott natur nytes enten til fots eller på sykkel. I vintehalvåret har skistadion i tilknytning til Strandbygda IL mange flotte og oppkjørte skiløper med god belysning i inngangen til Stavåsen i vinterhalvåret.

Ellers har Elverum et rikt utdanningstilbud med høgskole og folkehøgskole i tillegg til et godt idrettstilbud til barn og unge. Med både Elverum fotball- og håndball i høyere divisjon har barn og unge flere gode forbilder, i samsvar med et rikt tilbud fra flere lag og foreninger

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1860, modernisert i 1960

Bygninger og byggemåte

Våningshuset med bindingsverk med stående panel. Deler av inngangspartiet har falt sammen. Rødt anneks med stående kledning, tredører og vinduer. Denne bygninger har ingen synlige skader, men råte i kledning er ikke sjekket. Fjøs/stall med laftet tømmer, deler av fjøset har falt sammen. Grunnmur med naturstein, punktvis bæring. Tregulv mindre enn 50 cm over grunnen. Saltak med krum tegl takstein. Trolig bygd mellom 1850 og 1874. Utedo som tilbygg med stående panel, denne har bikket bakover. Uthus på motsatt side av vegen med stående panel. Hull i taket, og tredører som er løse/falt av.

Eiendommens historie

I 1858 ble et stort skogstykke oppryddet og bebygget og derfor gitt navnet Strandli. Strandli ble et selveierbruk fra 1866. I 1875 kom det 2 kyr og 2 geiter på gården, samt at det ble sådd blandkorn og poteter.

Informasjon hentet fra Elverum Bygdebok bind 3, Strandbygda.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 52 kvm

Enebolig med bruksareal på 52 kvm.
Låve/Løe med bruksareal på 26 kvm
Låve/stall med bruksareal på 87 kvm
Anneks med bruksareal på 37 kvm

Arealet er hentet ut ifra Bygningsinformasjon fått av Elverum kommune.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Eventuelle gardinstenger/oppheng, hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Løsøre og tilbehør
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1.februar 2012, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Standard

La oss presentere en romslig småbruk med kondembare bygninger. Eiendommen ligger flott til i Strandbygda, med sine 29 287 kvm. Eiendommen har enebolig, låve/stall, utedo, anneks og låve.

Parkering

Parkering på tomten.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 29 287 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen med stor natur tomt, 16,9 dekar produktiv skog, 10,7 dekar fulldyrka jord og 0,9 dekar annen dyrket mark.

Vei, vann og avløp

Adkomst fra FV 235 via felles privat veg. Eiendommen er ikke tilknyttet kommualt vann og avløpsnett.

Reguleringsplan

Boligen antas å ligge i et LNF-område. Kommuneplanens arealdel 2011-2022 gjelder.

Odel

Det foreligger ingen odel på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

1974/5396-2/15 - Borett datert 20.09.1974
1976/2106-1/15 - Elektriske kraftlinjer datert 06.04.1976

Prisantydning

390 000,-

Takst / tilstandsrapport

Formuesverdi : 50 000,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2018

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 384 pr. år
De kommunale avgiftene gjelder eiendomsskatt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 390 000,-
 • Kommunale avgifter: 384,-
 • Ligningsverdi: 50 000,-
 • Bruksareal: 52 m2
 • Tomteareal: 29287 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig

Fasiliteter

 • Peis/Ildsted
 • Ingen gjenboere
 • Rolig
 • Garasje/P-plass
 • Turterreng

Strandbygdvegen 511 2411 Elverum Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

Hans Petter Carlsson
Mobil: +47 911 25 518
Faks: +47 62 21 05 60

Annen info

Finnkode: 181677469

Ønsker du å komme på visning? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg for å avtale visningstidspunkt.