Glomvangveien 116 2476 Atna Norge

Adresse

Glomvangveien 116
2476 Atna

Matrikkel

Gnr.19, bnr.112, 138, 214, 332, 411, 680 og 1603 i Stor-Elvdal kommune
Gnr. 14, bnr. 145 i Stor-Elvdal kommune.

Den del av eiendommen som ligger på Schulhus, gnr. 19, bnr. 138, samt gnr. 19, bnr. 332, består av dyrket mark.

Beliggenhet, adkomst

Fra avkjøringen til Atna fra rv3, ta til høyre mot Atna og kjør over Atna bru. Ta så første vei til høyre - Glomvangveien - og følg veien i ca 1.2 km. Eiendommen ligger på venstre side.

Eiendommen ligger vestvendt og fint til ved Glomma, rett sør for Atna sentrum.

Nærområdet

Atna ligger i hjertet av Østerdalen, midt i mellom Trondheim og Oslo. Området og Østerdalen forøvrig byr på flott natur, og mange fine tur- og rekreasjonsmuligheter - sommer som vinter.

Til eiendommen følger det med seter på Granåsen. Setra ligger kun ca 3,5 km til hytteområdet rundt Løvåsen som er et ettertraktet og populært område for fritidsbebyggelse.
Videre herfra er det kort veg til Vinjevegen som ligger i spektakulære omgivelser, og som tar deg helt over til Gudbrandsdalen sommerstid.

Nærmeste dagligvarebutikk er Coop Marked Atna som ligger kun 1.5 km fra eiendommen. Til Koppang hvor man finner flere butikker og fasiliteter er det ca 25 km.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1947, oppgradert/tilbygd ihhv. 1971, 1994, 2002 og 2013.

Bygninger og byggemåte

Bygningen er iht. landbrukstakst oppført i bindingsverk med utvendig beiset villmarkspanel, fundamentert på betongsåle på morenemasser på nyere del. Grunnmur på ny del var ny i 1994.
Fundamenter i opprinnelig del består av betongmur.
Saltak tekket med sementtakstein. Andre etasje og tak ble bygd på i 1994, og var derfor nytt da i tillegg til den delen av første etasje som omfatter stue, kjøkken, gang og spiskammers. Tilbygd vedbod og utvendig vedsjakt til kjeller i 2002. Trevinduer med 2- og 3-lags glass, nylig malt utvendig. Terrasse ved inngangsparti med helårs paviljongtak.

Driftsbygningen på Søndre Nesset ble opprinnelig oppført i 1947 som kufjøs med støpt gulv, senere tilbygd i 1971. Siloer overbygd med nytt tilbygg i 1996.
Bygningen er oppført i bindingsverk, utvendig kledd med låvepanel. Dels isolert og dels uisolert. Saltak tekket med bølgeblikkplater. Bygningen har i.la de siste fem årene blitt vesentlig oppgradert med 8 hestebokser og 2 bokser for høner. I tillegg er det lagt opp ny strøm i verkstedet og i stallen, det er lagt inn vann til stallen, installert nye innredninger, ny isolasjon i veggene på verkstedet og i salrommet, det er lagt nytt, armert dekke på halve låven.
Ny vannpumpe er installert i melkerommet. Det er skiftet dør og vinduer i stallrommet. I den tidligere garasjen er det bygd et nytt og isolert rom for gjess, og på låven er det innredet et rom for villfugl.

Stabburet er oppført i laftet tømmer over to etasjer, fundamentert på trepilarer. Utvendig kledde hjørnekasser. Saltak tekket med bølgeblikkplater. Stabburet ble opprinnelig bygd i ca 1800, og ble flyttet til eiendommen i 1954.
Bygningen inneholder et rom i hver etasje, og det er innlagt provisorisk strøm.

Uthuset er oppført i bindingsverk med utvendig malt panel - nylig malt, fundamentert på betongmur. Opprinnelig oppført som kårbolig i 1969. Saltak tekket med nymalte bølgeblikkplater. Ståltrapp av nyere dato. Renovert gulv innvendig, samt installert et nytt vindu. Sekskantet terrasse utenfor. Bygningen har blitt benyttet til kafeteriadrift i forbindelse med drift av besøksgård.

Driftsbygningen på Glomvang er opprinnelig en høylåve fra 1955, oppført i bindingsverk kledd med låvepanel, fundamentert på betongmur. Saltak tekket med papp.
Noen renoveringer de senere år, blant annet er det innredet et rom samt at det er satt opp trapp innvendig mellom første og andre etasje.

Granåsen seter består av et seterhus der kun grunnmuren står igjen,og et fjøs med en grunnflate på ca 25 kvm. Låve i laftet tømmer, fundamentert på gråsteinsmur. Saltak tekket med bølgeblikkplater.
Setra er antatt oppført i ca 1850.

Selger har fått utarbeidet en landbrukstakst for eiendommen som følger vedlagt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det mangler takrenner på våningshuset og driftsbygningen.
Selger opplyser at fyren i kjelleren trenger service, samt at det ved forekomst av overflatevann har vært noe fuktinnsig i kjeller.

Takstrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Antall rom (evt. senger)

Oppholdsrom: 3, Soverom: 5, Bad: 3, Antall rom: 8

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 250 kvm

Totalt bruttoareal, våningshus: 250 kvm
Bruttoareal, 1. etasje: 150 kvm
Bruttoareal, 2. etasje: 100 kvm

Primærrom, areal ikke oppmålt:
1. etasje: Entré, gang, kjøkken, stue med spisestue, tv-stue, vaskerom, bad, hovedsoverom og kontor/soverom.
2. etasje: Loftstue, bad og tre soverom.

Sekundærrom, areal ikke oppmålt:
1. etasje: Spiskammers/bodrom i tilknytning til entré.
2. etasje: En bod med adkomst fra loftstue, samt kott i tilknytning til samtlige soverom, loftstue og bod.

Driftsbygning, Søndre Nesset:
Grunnflate på 510 kvm. Tilbygd med 94 kvm i 1996.

Stabbur:
41 kvm i bruttoareal, med hhv. 20 kvm i 1. etasje, og 21 kvm i 2. etasje.

Uthus:
36 kvm i bruttoareal.

Granåsen seter:
Opprinnelig antatt oppført i ca 1850. Av selve seterhuset står kun grunnmuren igjen. Fjøs med en grunnflate på ca 25 kvm. Låve i laftet tømmer.

Driftsbygningen på Glomvang som ligger sør for eiendommen er ikke målt opp.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 14.02.2019 utført av Bjørn Sagbakken. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.


Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Standard

Flott beliggende og allsidig landbrukseiendom med oppgradert og godt vedlikeholdt bolighus!
Selve eiendommen har gjennomgått mange oppgraderinger, tilpasninger og påkostninger i forbindelse med at nåværende eier har drevet besøksgård. Eiendommen egner seg godt til ku- og sauehold.

Selve boligen er romslig, og består blant annet av fem soverom, tre stuer og to bad. Vesentlige oppgraderinger og påkostninger de senere år.

Kjøkken med romslig og flott innredning i malt heltre fra Ikea fra 2013 som kler eiendommen.
Heltre benkeplate, integrert fryseskap, kjøleskap, oppvaskmaskin, koketopp og stekeovn. Ventilator, oppvaskkum i porselen og fliser mellom kjøkkenbenk og overskap.

Bad i første etasje med dusjnisje, heldekkende servant nedfelt i benkeskap med høyskap ved siden av.
Frittstående toalett og ventil i tak.
Bad i andre etasje med dobbel, heldekkende servant nedfelt i romslig benkeskap. Badekar og dusjhjørne. Frittstående toalett.

Vaskerom i første etasje med adkomst fra entré med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel, stålkum,
300L varmtvannsbereder, dusjhjørne samt nytt, frittstående toalett.

Teknisk info:
Det elektriske anlegget er oppgradert. Sikringsskap med noen automatsikringer, forøvrig porselenssikringer.
Vedfyrt kjele i kjeller - sannsynligvis fra 1994 da boligen gjennomgikk vesentlige oppgraderinger og utbygging.
I forbindelse med fyren i kjelleren ligger det rør klart i boligens fleste rom for montering av radiatorer.
Forøvrig sentralvarme. To lecapiper fra 1994.
Nivåpumpe for grunnvann i kjeller. Brannvarslingsanlegg for alle bygninger - nytt skap for dette i 2018.

Eksempler på materialvalg:
Gulv med overflater av fliser, malte gulvbord, vinyl, lakkerte gulvbord og trebord.
Vegger med overflater av villmarkspanel, malt villmarkspanel, panel, malt panel og baderomsplater.
Himling med overflater av panel og malt panel.

Oppvarming

Vannbåren varme i alle gulv i første etasje, varmeslynge i baderomsgulv i andre etasje, nyere luft-til-luft varmepumpe, Jøtul vedovn på tv-stue, Dovre etasjeovn på kjøkken, Eidsfos verk rundovn på stue og sentralfyr med vedkjele i kjeller.

Ved siste tilsyn i 2015 ble det anmerket at pulverapparatet i boligen bør kontrolleres/skiftes ut.
Selger opplyser at fyren i kjelleren trenger service.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Parkering

God plass til parkering på tunet. 

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 729 040 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiet tomt på totalt 729 040 kvm ifølge kommunen. Arealet er i følge Nibios' gårdskart på totalt 726 600 kvm.

Selve hovedeiendommen ligger åpent, fint og solrikt til øst for Glomma. Strandlinje til Glomma! Eiendommens arealer er lokalisert på Søndre Nesset, Glomvang, Schulhus og Granåsen.
Eiendommen består av 107.7 daa fulldyrka jord, 3.3 daa overflatedyrka jord, 15.2 daa innmarksbeite, 236.6 daa annet markslag, 16.7 daa bebygd areal, 347.2 daa produktiv skog. Den produktive skogen består av hhv. 63.8 daa med høy bonitet, 10.7 daa med middels bonitet og 272.7 daa med lav bonitet i følge Nibios gårdskart.

Innmarka ligger hovedsaklig rundt bebyggelsen på Søndre Nesset, Schulhus samt på Glomvang. I tillegg er det noe beite på setra. Jordsmonnet er hovedsaklig elveavsetninger fra Glomma. Jorda er flat, inngjerdet og ligger ca 330 moh.

Eiendommen har blitt benyttet til drift av besøksgård med tilhørende lekeplass, kafé og utsalg, samt utleie av jord og utleie av areal til jakt på elg og villrein. Tellende jaktareal som leies ut er 527 daa for elg, og 252 daa for villrein.

Til eiendommen hører det med seter oppe på Granåsen, som ligger ca 740 moh.
Teigene på Granåsen er totalt på 532,4 daa, og består hovedsaklig av skog, myr og innmarksbeite.
Arealet som består av jord her oppe, er på ca 15 daa og er inngjerdet.

Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra kommunal vei via privat vei med felles vedlikeholdansvar, i form av en årlig innbetaling på ca kr 800,-. Dette inkluderer veivedlikehold og snøbrøyting.

Eiendommen har vann fra felles, privat vannverk samt egen brønn.
Eiendommen har privat avløp med septiktank og infiltrasjon.

Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i Kommuneplanen for 2003-2015 - kommunedelplan for Atna vedtatt 27.04.2005 er avsatt til LNF-område.

Kommuneplanen er under revidering, og det vil kunne bli gjort tilføyelser/endringer i bestemmelser for LNF-områder, men disse er foreløpig ikke klare.

Det foreligger et planprogram som ligger under Kommunedelplan for Atna: Detaljregulering for Atna Idrettspark datert 02.01.2019.

Utsnitt av planer med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler, ta kontakt ved spørsmål.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Eiendommen overdras fri for heftelser med unntak av:

Gnr. 14, bnr. 145:
Dagboknr 179-1, tinglyst 17.01.2005: Jordskifte: Avklaring av eiendomsforhold, grensemerking.
Dagboknr 179-2, tinglyst 17.01.2005: Bestemmelse om veg: Gnr. 14, bnr. 161 har rett til vegadkomst over denne eiendommen. Retten gir anledning til å sette opp nødvendige grinder og gruse opp kjørespor, evt lede bort overflatevann.

Gnr. 19, bnr. 112:
Dagboknr 533, tinglyst 24.02.1964: Rettighet - Leieavtale: Overdragelse av fallrettigheter i Glomma.
Rettighetshaver er Opplandskraft DA
Dagboknr 5165, tinglyst 23.11.1972: Erklæring/avtale: Glommens og Laagens brukseierforening forplikter seg til å utbedre skader på vannforsyningen ifbm reguleringen av Savalen og Fundin samt Rendalsoverføringen. Rettighetshaver er denne eiendommen m. fl.
Dagboknr 1317, tinglyst 14.03.1972: Skjønn - Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv: Vedrørende årlige erstatniger gitt i Østerdalsskjønnet.
Dagboknr 4927, tinglyst 24.10.1994: Erklæring/avtale - Bestemmelse om adkomstrett: Eier av denne eiendommen gir rettighetshaver tillatelse til å benytte eksisterende veier/dyrket mark/annet areal som adkomst til Glomma ifbm utførelse av av miljøforberedende tiltak, tillatelse til å frakte nødvendige anleggsmaskiner m.m. Rettighetshaver er Glommens og Laagens Brukseierforening.

Gnr. 19, bnr. 214:
Dagboknr 1667, tinglyst 03.06.1964: Rettighet - Leieavtale, overdragelse av fallrettigheter i Glomma: Rettighetshaver er Opplandskraft DA.
Dagboknr 1317, tinglyst 14.03.1989: Skjønn - Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv: Vedrørende årlige erstatninger gitt i Østerdalsskjønnet.

Gnr. 19, bnr. 332:
Dagboknr 900430, tinglyst 01.03.1919: Bestemmelse iflg skjøte - Bestemmelse om gjerde, bestemmelse om vannrett, bestemmelse om veg.
Dagboknr 301528, tinglyst 20.07.1943: Rettsbok - Bestemmelse om vannledning: Diverse rettigheter mellom gnr. 19, bnr. 333, gnr. 19, bnr. 332 og gnr. 19, bnr. 138 vedrørende henting av vann, adkomstvei til vann og etablering av vannledning. Avtalen gjelder gitt visse forutsetninger.

Gnr. 19, bnr. 411:
Dagboknr 900301, tinglyst 01.03.1927: Bestemmelse iflg. skjøte - Bestemmelse om gjerde, bestemmelse om veg.

Gnr. 19, bnr. 680:
Dagboknr 2214, tinglyst 29.11.1951: Bestemmelse om deleforbud, bestemmelse om gjerde: Arealet på gnr. 19, bnr. 680 skal tjene som beite og dyrkingsjord, samt at denne parsellen ikke kan skille ut eiendom m.m. Gnr. 19, bnr. 25 har rett til fradrift av skogsprodukter over denne eiendommen i en bestemt periode. Eieren av denne eiendommen har ikke krav på erstatning som NVE yter til gnr. 19, bnr. 25 for skade grunnet Aursundreguleringen. Rettighetshaver er gnr. 19, bnr. 25.

Gnr. 19, bnr. 1603:
Dagboknr 185, tinglyst 14.01.1988: Erklæring/avtale om krav til samtykke vedrørende dyrkingsjord, skog m.m.: Gnr. 19, bnr. 1603 m.fl. skal benyttes til dyrkingsjord/tilleggsskog til nabobruk, og rettighetshaver har rett til å lagre og transportere skogsvirke over gnr. 19, bnr. 1603 m.fl. så lenge marken er frossen. Rettighetshaver er Arthur Mathiesen & Co AS.

Til info:
Dagboknr. 900430, tinglyst 01.03.1919 på gnr. 19, bnr. 332
Dagboknr 900301, tinglyst 01.03.1927 på gnr. 19, bnr. 411
Dokumentene er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servituttene.

Kopi av dokumentene kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Stor-Elvdal kommune opplyser at det den 02.05.1994 ble gitt byggetillatelse for tilbygg til bolig med grunnflate 79 m2 i 2 etasjer, overbygg over eksisterende silobygg på 94 m2 og nytt redskapshus på 415 m2.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Prisantydning

2 950 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Bjørn Sagbakken
Takstdato : 14.02.2019
Markedsverdi : 3 590 000,-
Formuesverdi : 313 087,-
Sekundær formuesverdi : 1 127 113,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2017

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 8 774,25,- pr. år
Beløpet gjelder for 2018.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst Landbrukstakst utført av Bjørn Sagbakken, datert 14.02.2019.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

- Meglerkontoret er tilknyttet reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester.

- Visningsprotokoll er et hjelpemiddel i budgivning, og det gis ingen garanti at man blir kontaktet ved å skrive seg på listen. Dersom man vil være sikker på å bli holdt orientert om bud, bør man selv ta kontakt med megler.

- I forbindelse med kommune- og fylkessammenslåinger, vil det ikke være mulighet for overtakelse før etter 02.01.2020 grunnet nedetid hos Statens Kartverk.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøte, og koster fra kr 4 100,- til kr 11 100,- avhengig av boligtype.
Les mer om Boligjøperforsikring på www.help.no

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 2 950 000,-
 • Kommunale avgifter: 8 774,-
 • Ligningsverdi: 313 087,-
 • Bruttoareal: 250 m2
 • Tomteareal: 729040 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk

Glomvangveien 116 2476 Atna Norge

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • Kontaktperson

  Åste Christine Gjermunds
  Telefon:
  Mobil: +47 941 78 482
  Faks:

  Annen info

  Finnkode: 165481217