Sveveien 153 2450 Rena Norge

Adresse

Sveveien 153
2450 Rena

Matrikkel

Gnr. 51 bnr. 6 i Åmot kommune

Beliggenhet, adkomst

Fra Rena sentrum kjører man inn på Haugedalsveien i 5,8 km. Sving til høyre inn på Julussaveien og følg denne i 8,9 km. Ta av til venstre på Blikbergsveien og kjør i 2,3 km. Ta deretter til venstre på Sveveien og kjør i 1,5 km, kjør rett frem inn på privat vei i 57 m. Eiendommen ligger da på høyre hånd.

Det vil bli skiltet med Meglerhuset visningsskilt ved fellesvisning.

Nærområdet

Rena ligger ca. 19 km fra eiendommen. Rena er et tettsted i Åmot kommune (4329 innbyggere), Hedmark. Rena sentrum har ca. 2000 innbyggere, og ligger i hjertet av Østerdalen.
Området er beriket med flott natur. Her finner du et variert tilbud av opplevelser hele året. For eksempel jakt, fiske eller turer til fots, sykkel eller ski. Rena er startarena for Birkebeinerrennet hvert år, og her finner du også hoppbakken på Rena (Renabakken).
Kort vei fra Rena på Østre Æra flyplass, finner du rikssenteret for fallskjermidrett.

Østerdalen skisenter ligger 31 km unna, hvor det er oppkjørte langrennsløyper og alpinanlegg med 5 nedfarter og to heistrekk. Du kan også reise til Skramstadsætra hvor du kan gå tur til fots eller på ski i fjellet. Sorknes golf ligger i nærheten av Østerdalen Skisenter. Det er en fullverdig og populær 18-hulls golfbane. Her er det også en driving range og en 6-hulls kortbane.
Rena er et lærested for høyere utdanning. Høyskole Campus Rena har flere studieretninger med både hel- og deltidsstudier med bachelor- og mastergrad.
Forsvarets Rena leir utgjør den største virksomheten for lokalsamfunnet på Rena, med befalsskole for hæren.

Elverum har Høgskolen i Innlandet med bachelor- og mastergrad, og Elverum videregående skole med flere linjer.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1844

Bygninger og byggemåte

Enebolig
Byggegrunn fremstår med blandet jordsortering. Opprinnelig del antas å være fundamentert med gråsteinsmurer. Tilbygg antatt med støpte betongvanger til fast byggegrunn.
Grunnmurer opprinnelig del med sparesteinsbetong og gråsteinsmurer. Grunnmurer tilbygg antatt oppført med støpte betongvanger. Kjellerrom med støpt betonggulv. Krypkjeller på opprinnelig del og med tilbygg uten etablert adkomst.
Antatt byggegrop uten etablert dreneringssystem. Ingen synlige utvendige fuktsikringer ved grunnmurer. Taknedløp er ført direkte til terreng.
Veggkonstruksjon med laftetømmer innvendig og utvendig påforet, ukjent vedrørende isolering. Yttervegger tilbygg i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Utvendig stående kledningsbord av blandet alder og slitasje. Kledning fremstår uten etablert lufting. Tresokkel mot grunn- og ringmurer på opprinnelig del. Ukjent vedrørende siste overflatebehandling, vedlikehold må påregnes.
Vinduer hovedsakelig varevinduer, ukjent alder. 3 vinduer med isolerglass 1.etasje fra 1988 og 2012. Utvendig vannbrett hovedsakelig med metallbeslag, øvrig i malt utførelse. Innvendig dørblad i malt heltre og finerte dørblad, dører av ukjent alder. Dørblad mellom trappegang og kjøkken 1.etasje med skyvedør, ukjent alder. Malt terrassedør med isolerglass, påvist fra 1982. Heltre ytterdør med glassfelt, dør av ukjent dato.
Saltakskonstruksjon utført med umerket skurlast, innvendig himling på opprinnelig del med skråhimling. Saltak tekket med metallplater, ukjent tekkeår. Taktekking etablert uten undertak og sekundærsjikt. Montert stigetrinn til et pipeløp, feieplattform og snøfangere er ikke montert. Malte vindskier og isbord. Takutstikker med åpne gesimskasser. Renner og nedløp av metall. Installasjoner av eldre dato.

Låve
Fundamentert med gråsteinsmurer/steinpunkter. Låvegulv med isolert trebjelkelag. Yttervegger i tømmerlaft og bindingsverk, åpen uisolert bindingsverk med utvendig stående kledning. Enkel tredør, slagport til lagerrom. Saltakkonstruksjon tekket med metallplater. Uten renner/nedløp.

Andre bygninger
Det er opplyst at det i tillegg til boligen og låven finnes en stall samt 5 andre bygninger som stabbur, baksthus, lekestue, vedskjul og en liten stue til.. Alle bygningene, med unntak av en, er SEFRAK-registrert. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. I følge opplysninger fra seeiendom.kartverket.no er ingen av bygningene på eiendommen fredet.

Se beskrivelse, vurdering og levetid om bygninger og byggemåte i tilstandsrapport for bolig datert 22.06.2019

Eiendommens historie

Til Blikkberget kom de første bureisere omkring år 1756. Dette var starten på ei grend som fikk samme navn som berget den ligger ved. I dag utgjør bebyggelse i området et flott kulturmiljø. Øvre Svea, Gnr 51 Bnr. 6, ble bygd i 1844 av Peder Hansen Blikkberget.

Antall rom (evt. senger)

Oppholdsrom: 2, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 5

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 92 kvm, Bruksareal: 98 kvm, Bruttoareal: 106 kvm,sekundærrom: 6 kvm


Kjeller: P-rom: 0 kvm, Bra: 0 kvm, Brutto: 0 kvm, S-rom: 0 kvm
Inneholder: Kjellerrom uten målbarhet grunnet lav himlingshøyde, gulvareal ca. 18 kvm

1.Etasje: P-rom: 79 kvm, Bra: 85 kvm, Brutto: 92 kvm, S-rom: 6 kvm
Inneholder: Vindfang, gang, stue, soverom, kjøkken, bad og soverom/kontor. S-rom: bod

2.Etasje: P-rom: 13 kvm, Bra: 13 kvm, Brutto: 14 kvm
Inneholder: Soverom.

Låve
P-rom: 0 kvm, Bra: 104 kvm, Brutto: 113 kvm, S-rom: 104 kvm.
Inneholder: Arealer ved kjørebane er ikke angitt.

Møblering / utstyr

Eventuelle gardinstenger/oppheng, hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Løsøre og tilbehør
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1.februar 2012, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Standard

Denne eneboligen, opplyst fra 1844, med 1 1/2 etasje samt mindre kjeller anses å være et godt egnet oppussingsprosjekt. Intern trappeforbindelse mellom etasjene. Adkomst kjeller via gulvlem plassert i stue med utvendig adkomst. Eiendommen har også frittstående låve samt stall og 3 andre bygninger. Stallen og 3 andre bygningene er ikke med i tilstandsrapporten og er ikke oppmålt.

Eneboligen har stue og spisestue med delvis åpen løsning til kjøkkenet. Ildsted som vedovn er plassert i kjøkkenet. Kjøkken av ukjent dato og nytt kjøkken må påregnes.

Bad innredet med WC, servant og dusjnisje. Opplegg for vaskemaskin Badet må påregnes renovasjon.

Soverom/kontor i 1.etasje med montert vedovn på metallplate, et lite soverom innefor stue og et soverom i 2. etasje.

El-anlegg/VVS
Inntak via luftstrekk. Inntakssikringer plassert på soverom 2.etasje. Sikringsskap med porselenssikringer. En-fase 230V anlegg, hovedsikring med ukjent kapasitet. Måler montert i sikringsskap. Bereder på bad 1.etasje som er provisorisk tilkoblet skjøteledning. Åpent ledningsnett av blandet alder. Ujordet anlegg. Strømmen var frakoblet da befaringen ble utført.
Opplyst privat vann fra egen brønn, etablert ca. 1990. Trykktank plassert i kjeller. Inntaksledning med PEL. Stoppekran plassert i kjeller. Vannfordeling med Cu-rør. Røropplegg, sanitærutstyr og armaturer er av blandet alder. Bereder av ukjent dato og volumkapasitet i innkasset skap på baderom.
Privat avløp antatt med kummer og spredegrøfter. Synlig avløp med PP-plast. Kloakklufting antatt ført over tak. Bunn og stikkledning antatt med soil og sementrør, bunnledning av ukjent dato og tilstand.

Se tilstandsrapport datert 22.06.2019 med beskrivelser, vurderinger og levetid beskrevet for boligen.

Oppvarming

Elektrisitet og ved.

Parkering

Oppstillingsplass til flere kjøretøy ved tunområde.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 98 504 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Adkomst til eiendommen fra privat gruset vei, gruset og gressbevokst innkjøring. Etablert hageanlegg med opparbeidet plen samt noe beplantning. Normale solforhold.

Fordeling av arealer angitt med 10,8 daa dyrket mark, overflatedyrket jord 0,6 daa, innmarksbeite 7,3 daa. skog med høy bonitet angitt til 69,5 daa, skog med lav bonitet angitt til 4,1 daa. Jorddekt fastmark angitt til 5,5 daa og bebyggelse, veier etc. angitt til 0,7 daa. Ukjent tilstand ved jordbruks- og skogbruksarealer. Målene er oppgitt i ca. arealer.

Vei, vann og avløp

Privat veg, se servitutter. Brøytekostnader og vedlikeholdskostnader tilknyttet privat veiadkomst for flere boligeiendommer må påregnes.
Ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Opplyst privat vann fra egen brønn, etablert ca. 1990. Privat avløp antatt med kummer og spredegrøfter.

Reguleringsplan

Område med spredt eneboligbebyggelse og jord/skogbruk
Kopi av reguleringsplan ved å kontakte megler.
PlanID:0429-20130500 vedtatt 11.04.2018 Kommuneplan for kulturminner og kulturmiljø
Saksnr:35573 datert 21.12.2017. Bestemmelser og retningslinjer, kommuneplanens arealdel 2016-2030.

Odel

Det foreligger ingen odel på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

1915/900337-1/15 - Bestemmelse om beiterett
1956/684-1/15 - Bestemmelse om vannledning.
1978/5328-1/15 - Erklæring/avtale: Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med bygging av kombinert grende- og skogsbilveg.
2013/152322-1/200 - Jordskifte, Jordskiftesak 0400-2002-08AI Bruksordning jakt - Søndre Kjølen.
2014/981801-1/200 - Jordskifte, Jordskiftesak 0400-2002-08AC RØG vegorganisering - Solvergveien.
2015/183917-1/200 - Jordskifte, Sak 0400-2002-08AC RØG vegorganisering - Tierbuveien, Sveveien og Heggedikeveien.
1844/900044-1/15 - Bestemmelse om beiterett.

Ferdigattest

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse finnes ikke i kommunes arkiver grunnet bygningenes alder.

Prisantydning

1 390 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Knut Roger Furuseth
Takstdato : 22.06.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 5 894 pr. år
Inkl. septikrenovasjon, feiing, renovasjon og eiendomsskatt. Eiendommen har i dag fritak fra renovasjon pga ubebodd eiendom. Laveste årsgebyr er kr. 2657,- Septikrenovasjon og feiing utgjør kr 937,-

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følger av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

Faste løpende kostnader
Utover det som er nevnt under offentlige/kommunale avgifter, påløper kostnader til elektrisitet, evt. annen type oppvarming, forsikringer. kabel-TV/bredbånd etc. Utgiftene på dette vil variere ut fra abonnement og avtale man har.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

- Meglerkontoret er tilknyttet Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglertjenester.

- Visningsprotokoll er et hjelpemiddel i budgivning og det gis ingen garanti at man blir kontaktet ved å skrive seg på listen. Dersom man vil være sikker på å bli holdt orientert om bud, bør man selv ta kontakt med megler.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes snarest på kontraktsmøte og koster fra kr 3 900,- til kr 11 100,- avhengig av boligtype. Les mer om Boligkjøperforsikring på www.help.no.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 390 000,-
 • Kommunale avgifter: 5 894,-
 • Primærrom: 92 m2
 • Bruksareal: 98 m2
 • Bruttoareal: 106 m2
 • Tomteareal: 98504 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 3

Fasiliteter

 • Peis/Ildsted
 • Ingen gjenboere
 • Barnevennlig
 • Rolig
 • Turterreng
 • Utsikt

Sveveien 153 2450 Rena Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

Hans Petter Carlsson
Mobil: +47 911 25 518
Faks: +47 62 21 05 60

Annen info

Finnkode: 151914417

Ønsker du å komme på visning? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg for å avtale visningstidspunkt.