Østsida 189 2480 Koppang Norge

Adresse

Østsida 189
2480 Koppang

Beliggenhet, adkomst

Fra Koppang sentrum kjør ca. 1,2 km sørover på Storgata. Sving til venstre inn på Østsida/Fv606. Etter ca. 1,9 km får du eiendommen på høyre side.

Det vil bli skiltet med Meglerhusets visningsskilt ved fellesvisning.

Nærområdet

Koppang sentrum ligger ca. 3 km fra eiendommen med post, bank, flere butikker,kinosal og bibiliotek. Tettstedet har omlag 1500 innbyggere og ligger ca 50 kilometer fra Rena. Rørosbanen førte til stor aktivitet på tettstedet da reisende fra år 1877-1885, måtte gjøre et overnattingsbesøk her. Navnet Koppang er etter Kaupang som er et norsk plassnavn som i sin tid betydde handleplass. Kaupangmart'n arrangeres hvert år i midten av Juli på Koppang, her er det marked, tivoli, aktiviteter for hele familien, gratiskonsert og mange lokale innslag, arrangementet er derfor verdt et besøk.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier

Bygninger og byggemåte

Grunnen antas med morenmasser og blandet jordsortering, antatt innslag med fjell. Antatt fundamentert med støpte betongsåler til fast byggegrunn. Grunn-/ringmurer i sparesteinsbetong. Støpt kjellergulv. Antatt byggegrop uten drenstiltak. Yttervegger i bindingsverk med utvendig liggende kledning. Yttervegger antatt isolert med sagflis. Vinduer hovedsaklig med isolerglass påvist fra 1995. Saltakkonstuksjon tekket med metallplater, ukjent tekkeår. Renner og nedløp i metall. Innvendig ett-løps teglsteinspipe.

Frittstående uthus innredet med vedbod, bod, utedo og innredet gjesterom. Fundamentert på betongvanger og betongsøyler. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledningsbord. Yttervegger ved innredet gjesterom antas isolert. Vinduer med enkle glass, varevindu ved innredet gjesterom. Saltak tekket med metallplater. Renner og nedløp av metall ved en takside. Innlagt strøm. Påvist sprekkdannelse på betongvange mot øst.

Antall rom (evt. senger)

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Toalett: 1, Antall rom: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 63 kvm, Bruksareal: 112 kvm, Bruttoareal: 124 kvm

Kjeller: Bra: 49 kvm, Brutto: 56 kvm, S-rom: 49 kvm
Inneholder: Diverse boder

1.Etasje: P-rom: 63 kvm, Bra: 63 kvm, Brutto: 68 kvm
Inneholder: Stue, kjøkken, dusjrom, toalettrom, 2 soverom og vindfang

Uthus: Bra: 81 kvm, Brutto: 88 kvm, S-rom: 81 kvm
Inneholder: Gjesterom, bod, vedbod og utedo

Møblering / utstyr

Eventuelle gardinstenger/oppheng, hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Løsøre og tilbehør
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1.februar 2012, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Standard

Her har vi gleden av og presentere en eldre enebolig ved Ånestubakken i Stor-Elvdal kommune. Boligen ligger landlig til i et område med spredt eneboligbebyggelse og noe fritidsbebyggelse samt jord/skogbruk.
Boligen har stue, kjøkken, to soverom samt uthus med gjesterom.

Lys stue med lyse vegger og belegg på gulvet. Det er montert en vedovn i stuen som gir rikelig med varme. Adkomst fra stuen til ett av soverommene.

Grønnmalt kjøkken med behandlet heltre gulv. Kjøkkeninnredning med laminerte fronter, skrog og benkeplater. Metall oppvaskkum og utslagsvask. Veggflater over kjøkkenbenker med vinyltapet. Kjøkken uten opplegg for oppvaskmaskin, men opplegg for vaskemaskin på kjøkkenet. Vedovn etablert i ett hjørne på kjøkkenet. Kjøkkenet er det første rommet man kommer inn i fra gangen. Adkomst videre til stue, soverom og wc.

Begge soverommene har belegg på gulvet, plater og panel på veggene. Ett av soverommene har plassbygget garderobeskap og adkomst til dusjrom.

Toalettrom med grønn, mønstrete vinylbelegg på gulvet og laminerte plater på veggene. Rommet er innredet med gulvmontert wc og servant på vegg. Panelovn montert på vegg, avtrekk via åpent vindu.

Dusjrommet har vinylbelegg på gulvet, belegsoppbrett og laminerte plater på veggene. Rommet er innredet med dusj med forheng og gul servant montert på vegg. Oppvarming med stråleovn på vegg. Naturlig avtrekk ført via yttervegg, tilluft via åpen dør.

El-anlegg & VVS
En-fase 230V anlegg, hovedsikringer med ukjent kapasitet. Sikringsskap plassert i vindfang. Hovedsaklig porselenssikringer, en kurs med jordfeilautomat tilknyttet varmepumpe. Kursoversikt og digital AMS måler er montert i skap. Innstallasjoner hovedsaklig med åpent spredenett. Bereder montert uten fast tilkobling. Samsvarserklæring datert 15.07.2017 i forbindelse med montering av automatisk måleravlesning.

Privat vann, ukjent vedrørende vannkilde. Hydroforanlegg med pumpe montert i kjeller, innstallasjoner av nyere dato. Inntak med PEL-plast og stoppekran i kjeller. Vannfordeling med cu-rør. Bereder påvist fra 1975 plassert i kjeller, kapasitet på 100 liter.
Privat avløpsanlegg anatt med sedimenteringskum og spredegrøfter. Avløpsanlegg antatt fra byggeåret. Kjellerbod med gulvsluk, støpejernssluk fra byggeåret. Øvrige avløpsrør med PVC. Bunnledninger antatt utført med soil og sementrør. Bereder med overflaterust, irring ved koblinger samt lekkasje. Utskifting av bereder må påberegnes. Kjellersluk med noe rustskader.

Oppvarming

Oppvarming med ved og strøm. Montert luft/luft varmepumpe.

Parkering

Parkering ved offentlig veg og nede ved huset.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 5 134 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Naturtomt med slakt hellende vestvendt terreng. Gressvokst tun. Terrasse mot syd med utvendig adkomst. Ståltrapp foran inngangsparti mot nordvest.

Vei, vann og avløp

Tilkoblet kommunal vei. Ikke tilkoblet offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen antas å ligge i et LNF-område. Kommuneplanens arealdel er under revisjon.

Odel

Det foreligger ingen odel på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Servitutter:
1943/302330-1/16 - Bestemmelse om vannledning datert 20.11.1943
1945/300793-1/16 - Elektriske kraftlinjer datert 06.06.1945
1947/300677-1/16 - Elektriske kraftlinjeer datert 25.04.1947
1950/902761-1/16 - Elektriske kraftlinjer datert 05.06.1950

Ferdigattest

Det foreligger ingen ferdigattest på boligen grunnet alder. Det er byggeanmeldt uthus med soverom i 1973.

Prisantydning

690 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggtakst Elverum AS
Teknisk (byggmassens) verdi : 852 000,-
Markedsverdi : 700 000,-
Teknisk verdi : 852 000,-
Formuesverdi : 133 233,-
Sekundær formuesverdi : 479 638,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 5 550 pr. år
De kommunale avgiftene gjelder renovasjon, eiendomsskatt, feiing/tilsyn og septikanlegg. Det vil også tilkomme mva på prisene.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følger av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

Faste løpende kostnader
Utover det som er nevnt under offentlige/kommunale avgifter, påløper kostnader til elektrisitet, evt. annen type oppvarming, forsikringer. kabel-TV/bredbånd etc. Utgiftene på dette vil variere ut fra abonnement og avtale man har.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

- Meglerkontoret er tilknyttet Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglertjenester.

- Visningsprotokoll er et hjelpemiddel i budgivning og det gis ingen garanti at man blir kontaktet ved å skrive seg på listen. Dersom man vil være sikker på å bli holdt orientert om bud, bør man selv ta kontakt med megler.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes snarest på kontraktsmøte og koster fra kr 3 900,- til kr 11 100,- avhengig av boligtype. Les mer om Boligkjøperforsikring på www.help.no.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 690 000,-
 • Kommunale avgifter: 5 550,-
 • Ligningsverdi: 133 233,-
 • Primærrom: 63 m2
 • Bruksareal: 112 m2
 • Bruttoareal: 124 m2
 • Tomteareal: 5134 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig

Østsida 189 2480 Koppang Norge

Visning

 • 24.08.2019, 1300 - 1330. Velkommen til visning!
 • Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

  Hans Petter Carlsson
  Telefon:
  Mobil: +47 911 25 518
  Faks: +47 62 21 05 60

  Annen info

  Finnkode: 151151158