Nygata 35 2321 Hamar Norge

Adresse

Nygata 35
2321 Hamar

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger meget flott til med gode solforhold og mjøsutsikt på Briskebyen, kun 1 kilometer øst for Hamar sentrum. Stille og rolig beliggenhet i et boligområde bestående av eneboliger og rekkehus.

Det er lagt opp til felles adkomt via svalgang mellom byggene og felles parkering i kjeller.

Nærområdet

Eiendommen ligger i et meget populært og sentralt område med kort avstad til det meste. Rundt 7 minutters gange til Hamar stasjon med buss- og togavganger. Kort vei til flere handlesentere (Maxi, CC, Toghjørnet).
Greveløkka skole, Storhamar skole, Storhamar videregående like i nærheten, samt private og offentlige barnehager i nærområdet (Bambini Montessori barnehage, Sagatun barnehage).

Fritidsaktiviteter.
Hamar og omegn har gode forhold for friluftsliv, med turstier og lysløyper på Ankerskogen, Furuberget og Gubbestua. Mjøsa tilbyr flotte rekreasjons- og turmuligheter sommer som vinter. Nydelige badestrender i nærheten (bla. Koigen). Hamar idrettslag tilbyr et mangfold av indrettsgrener bla. bandy, skøyter, fotball, tennis, svømming, friidrett, kunstløp, turn og pistolklubb.

Hamar har flere kallenavn; mjøsbyen, idrettsbyen, festivalbyen og jernbanebyen. Byen var en av vertsbyene under OL på Lillehammmer i 1994. Hamars bosetningshistorie går nærmere fire tusen år tilbake i tid. Fra 400-tallet var storgården Åker i Vang et maktsentrum og tingsted, Heidsævistinget (Eidsivating) hvor lov og dom for hele mjøsregionen ble satt. Landets andre jernbanestrekning ble åpnet fra Hamar til Grundset. Hamar vokste sterk som by mot slutten av det nittende århundre, godt hjulpet av næringsmiddelindustrien og verkstedindustri tilknyttet det viktige landbruket i distriktet.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier, oppført i 1890, modernisert i 2012

Antall rom (evt. senger)

Oppholdsrom: 3, Soverom: 8, Bad: 2, Antall rom: 12

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 168 kvm, Bruksareal: 204 kvm

Det er skisset tre mindre leilighetsbygg med til sammen 15 leiligheter. I 1. og 2. etasje er det skisset 50/50% ett-/to-roms leiligheter, og i 3. etasje en større toppleilighet i hvert bygg. Maksimal mønehøyde er 10 meter. Det er ikke krav om heis.

Enebolig / leilighetsbygg.
1.Etasje: bra 86 kvm, p-rom 86 kvm. Inneholder: Entré, gang, stue, kjøkken, 4 soverom, baderom og vaskerom. Felles entré/trapperom.

2.Etasje: bra 86 kvm, p-rom 82 kvm, s-rom 4 kvm. Inneholder: Trappegang, gang, stue, kjøkken 4 soverom og baderom. Felles trapperom.

3.Etasje: bra 32 kvm, s-rom 0 kvm. Inneholder: Trappegang, gang, stue/kjøkken, soverom og gang. 3.etasje er per i dag ikke godkjent for utleie, og blir derfor å betrakte som lagerrom. Eier har vært i kontakt med kommunen og det vil la seg gjøre å få denne enheten godkjent, det vil kreve noe arbeid bl.a. brannsikring.

Uthus.
1.Etasje: bra 60 kvm, s-rom 60 kvm. Inneholder: Diverse boder.

Møblering / utstyr

Eventuelle gardinstenger/oppheng, hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Løsøre og tilbehør
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1.februar 2012, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos opprdagsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Standard

Her følger utdrag fra detaljreguleringen fra Hamar kommune:

- Bebyggelse på BBB skal være lavblokk

- Ny bebyggelse skal bestå av 3 boligvolumer sammenkoblet med svalegang og heis. Svalegangen skal ha god bredde, utformes som en naturlig møteplass for beboere. Det skal være bredde mellom boligvolumene for åpen passasje til hage på bakkeplan, og for gjennomlys i svalegangene over. Svalegangen skal underordnes boligvolumene med utstrekning, plassering og høyde. Utforming og matrialitet skal vektlegges som naturlig del av den arkitetoniske helheten.

- Maksimal tillatt bebygd areal %BYA=35%

- Møne- og gesimshøyde skal måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningene. Klart avgrensede utsparinger i terreng som nedkjøring til parkering skal ikke medtas i beregning av terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningene.

- Gesims regnes fra overgangen mellom vegg til tak med minimum vinkel på 15 grader regnet fra loddrett vegg.

- Terrenginngrep for å oppnå høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke.

- Maksimal mønehøyde er 10 meter.

- Det skal legges opp til variasjoner i takform og høyder mellom de 3 bygningsvolumene, og gesimhøyde skal beregnes og målsettes separat for hver enkelt fasade. For boligvolumets gesims som vender ut mot veier, naboer og hage skal høyden i gjennomsnitt ikke overstride 6,5 meter, og ikke på noen enkeltgesims overskride 7,0 meter. For boligvolumenes gesims som vender inn mellom boligene skal høyden i gjennomsnitt ikke overskride 8,5 meter, og ikke på noen enkeltgesims overskride 9,5 meter.

- Mindre utkragede bygningsdeler som balkonger og takutstikk kan gå inntil 1,0 meter ut over byggegrense mot vei dersom fri høyde til underliggende terreng er minimum 2,4 meter, og dersom det ikke medfører konflikt med brannhensyn.

- Renovasjon skal løses på tomten med nedgravd avfallsanlegg. Nedgravd avfallsanlegg, nedkjøringsrampe til parkering og andre mindre konstruksjoner med høyde inntil 1,0 meter over planert terreng kan plasseres utenfor byggelinjer.

- Eksisterende bygninger tillates revet. Det skal opparbeides midlertidig grøntanlegg dersom utbygging ikke følger umiddelbart. Annen midlertidig bruk (parkering, lagring) tillates ikke uten særskilt tillates fra kommune.

I planområdet står det en bolig og to uthus som planlegges fjernet. Boligen er i dag utleid for 25.000 kr i måneden.

Eneboligen
Eiendommen har en meget populær og sentral beliggenhet på Briskebyen, med korte avstander til alt av fasiliteter. Boligen blir i dag benyttet som leilighetsbygg med 8 soverom. Planløsningen(e) er gjennomgående og har i tillegg store, solrike terrasser vendt mot vest i alle etasjer. Med terrassen(e) vendt mot vest, kan man også tilbringe gode sommerdager utendørs i lufte og solrike omgivelser.

Oppvarming

Oppvarmet med strøm

Parkering

Felles parkering i kjeller.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 988 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Selveiet flat tomt på 988,3, med gode solforhold og mjøsutsikt. I plan området står det en bolig og to uthus som planlegges fjernet.
Byggene er orientert mot sol og utsikt mot vest utover Mjøsa. Alle leilighetene får gode lysforhold og utsyn til minst to retninger, toppleilighetene får tre pluss takvindu.


Pr i dag: Pent opparbeidet tomt med hageanlegg, gressplen og diverse beplantning. Tomten er svakt sydvestvendt med særdeles gode solforhold. Gruset innkjørsel og gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Tilkoblet offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Hamar kommune har vedtatt omregulering av eiendommen for å gi plas til leilighetsbyggene. Vedtaket ble gjort Mars i år. Maksimalt tilatt bebygd areal %-BYA=35%.

Servitutter
Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Be om kopi fra megler.
20.10.1916 dagboknr.: 990088 Rettigheter iflg. skjøte.
28.12.1971 dagboknr.: 108024 Bestemmelse om bebyggelse.
03.10.1977 dagboknr.: 107773 Erklæring / avtale.

Prisantydning

5 990 000,-

Takst / tilstandsrapport

Ligningsverdi : 956 314,-
Sekundær ligningsverdi : 3 060 203,-

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 30 001 pr. år
Gjelder vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt og feiing/tilsyn. Disse er fra 2016, vi har ikke oppdatert kommunal info.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følger av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

Faste løpende kostnader
Utover det som er nevnt under offentlige/kommunale avgifter, påløper kostnader til elektrisitet, evt. annen type oppvarming, forsikringer. kabel-TV/bredbånd etc. Utgiftene på dette vil variere ut fra abonnement og avtale man har.

Leieinntekter

25 000 pr. mnd

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

- Meglerkontoret er tilknyttet Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglertjenester.

- Visningsprotokoll er et hjelpemiddel i budgivning og det gis ingen garanti at man blir kontaktet ved å skrive seg på listen. Dersom man vil være sikker på å bli holdt orientert om bud, bør man selv ta kontakt med megler.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes snarest på kontraktsmøte og koster fra kr 3 900,- til kr 12.000,- avhengig av boligtype. Les mer om Boligkjøperforsikring på www.help.no.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 5 990 000,-
 • Kommunale avgifter: 30 001,-
 • Ligningsverdi: 956 314,-
 • Primærrom: 168 m2
 • Bruksareal: 204 m2
 • Tomteareal: 988 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Tomannsbolig

Nygata 35 2321 Hamar Norge

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • Daglig leder/Megler MNEF

  Hans Petter Carlsson
  Telefon: +47 62 41 44 50
  Mobil: +47 911 25 518
  Faks: +47 62 21 05 60

  Annen info

  Finnkode: 131847301